Førpraksismøte 3 GLUS 1-7

Førpraksismøte for praksislærere kl.12.15-14.00, og for studenter, praksislærere og høgskolens kontaktlærere kl.14.30-16.00.