Førpraksismøte 3 GLUS 1-7

Førpraksismøte for studenter, praksislærere og høgskolen kontaktlærere (kl. 12.15-14.00 kun for praksislærere).