Førpraksismøte 3 GLUS 1-7

Førpraksismøte gjennomføres for studenter, praksislærere og høgskolens kontaktlærere i auditorium 2. Kun for praksislærere kl. 12.15 - 14.00. For alle kl. 14.30 - 16.00.