Førpraksismøte 3 GLU 1-7 og 3 GLU 5-10

Førpraksismøte for studenter, praksislærere og høgskolens kontaktlærere.