Førpraksismøte 2 MGLUS 1-7

Førpraksismøtet arrangeres på høgskolen i forkant av praksis og er obligatorisk for studenter, praksislærere og høgskolens praksisveiledere. 

Kl. 12.15 - 14.00 Kun for praksislærere
Kl. 14.30 - 16.00 For alle