Førpraksismøte 1 MGLU 1-7 og 1 MGLU 5-10

Førpraksismøtet arrangeres på høgskolen i forkant av praksis og er obligatorisk for studenter, praksislærere og høgskolens praksisveiledere.