Førpraksismøte 1 MGLU 1-7 og 1 MGLU 5-10

Førpraksismøte for studenter, praksislærere og høgskolens praksisveiledere. Egen innkalling sendes ut i forkant av møtet.