Førpraksismøte 1 GLUS 1-7

Førpraksismøte for studenter, praksislærere og høgskolen kontaktlærere (kl. 14.15-16.00 kun for praksislærere).