Førpraksismøte 1 GLUS 1-7

Førpraksismøte gjennomføres for studenter, praksislærere og høgskolens kontaktlærere. Kun for praksislærere kl. 14.00 - 16.00 i auditorium 4. For alle kl. 16.30 - 18.00.