Fagdag praksislærere 3 GLU/S

Fagdag for praksislærere på 3 GLU/S. Egen invitasjon sendes ut i forkant av fagdagen.