Fagdag praksislærere 2 MGLU/S

Fagdag for praksislærere på 2 MGLU/S. Egen invitasjon sendes ut i forkant av fagdagen.