Fagdag praksislærere 1 MGLU/S

Fagdag for praksislærere på 1 MGLU/S. Egen invitasjon sendes ut i forkant av fagdagen.