Fagdag for praksislærere PPU, Lektor og FM

Fagdag for praksislærere i videregående skole ved praktisk pedagogisk utdanning, lektorutdanningen i språkfag og faglærer i musikk. Program sendes ut i forkant.