Fagdag for praksislærere i videregående skole

Praksislærere inviteres til fagdag i studentenes praksisperiode.