Fagdag for praksislærere i VGS (PPU, Lektor og FM)

Fagdagen for praksislærere i videregående skole arrangeres på høgskolen. Egen invitasjon sendes ut i forkant av fagdagen.