Fagdag for praksislærere 3 MGLU/S

Praksislærere inviteres til fagdag i studentenes praksisperiode.