Fagdag for praksislærere 2 MGLU/S

Praksislærere inviteres til fagdag i studentenes praksisperiode.