Fagdag for praksislærere 2 GLU/S og 3 GLU/S

Egen invitasjon sendes ut til aktuelle praksislærere.