Fagdag for praksislærere 2 GLU/GLUS og 3 GLU/GLUS

Fagdag for praksislærere for 2. og 3. års grunnskolelærerstudenter gjennomføres denne dagen. Egen invitasjon vil bli sendt ut.