Fagdag for praksislærere 1 MGLU/S

Praksislærere inviteres til fagdag i studentenes praksisperiode.