Fagdag for praksislærere 1 GLU/S

Egen invitasjon sendes til aktuelle praksislærere.