Fagdag for praksislærere 1 GLU/GLUS

Fagdag for praksislærere for 1. års grunnskolelærerstudenter gjennomføres denne dagen. Egen invitasjon vil bli sendt ut.