Fagdag for partnerbarnehager

Fagdag for partnerbarnehager, torsdag 26. mai. Nærmere invitasjon vil komme.
Tema er fra kunnskapsområdet Kunst, Kultur og kreativitet (KKK)