Fagdag 2 GLU/GLUS og 3 GLU/GLUS

Fagdag for praksislærere for grunnskolelærerstudenter i 2. og 3. studieår på 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Egen invitasjon sendes ut i forkant.