Fagdag 1 GLU/GLUS

Fagdag for praksislærere for grunnskolelærerstudenter i 1. studieår på 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Egen invitasjon sendes ut i forkant.