Grunnskolelærerutdanning

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet.

Forskrifter og retningslinjer:

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene  (fra 2010)
Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn (fra 2010)
Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn (fra 2010)

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7  (fra 2017)
Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10  (fra 2017)
Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 (fra 2017)
Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 (fra 2017)

Studieplaner:

Grunnskolelærerutdanning GLU 1-7 start 2016
Grunnskolelærerutdanning MGLU 1-7 start 2017
Grunnskolelærerutdanning MGLU 1-7 start 2018
Grunnskolelærerutdanning MGLU 1-7 start 2019

Grunnskolelærerutdanning GLU 5-10 start 2016
Grunnskolelærerutdanning MGLU 5-10 start 2017
Grunnskolelærerutdanning MGLU 5-10 start 2018
Grunnskolelærerutdanning MGLU 5-10 start 2019

Grunnskolelærerutdanning GLUS 1-7 start 2016
Grunnskolelærerutdanning MGLUS 1-7 start 2017
Grunnskolelærerutdanning MGLUS 1-7 start 2018 
Grunnskolelærerutdanning MGLUS 1-7 start 2019

Retningslinjer for praksisstudiet/Plan for praksisopplæring:

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 2019-20
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 2019-20
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 samlingsbasert, 2019-20

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, 2019-20 (kun for 4. studieår)
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, 2019-20 (kun for 4. studieår)

Skjemaer:

Forventningsnotat - word
Forventningsnotat - pdf
Planskjema som grunnlag for undervisning og veiledning - word
Planskjema som grunnlag for undervisning og veiledning - pdf
Høstrapport praksis - word
Høstrapport praksis - pdf
Melding om fare for Ikke bestått praksis - word
Melding om fare for Ikke bestått praksis - pdf
Notat til profesjonsseminar (mal) - word
Notat til profesjonsseminar (mal) - pdf 

Vurderinger:

Hjelpenotat til VURDERING AV STUDENT I PRAKSIS for 1., 2. og 3. studieår
Hjelpenotat til VURDERING AV STUDENT I PRAKSIS for 4. studieår

Vurdering av student i praksis for trinn 1-7 (1. studieår) - word
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7 (1. studieår) - pdf
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7 (2. studieår) - word
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7 (2. studieår) - pdf
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7 (3. studieår) - word
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7 (3. studieår) - pdf

Vurdering av student i praksis 1.-7. trinn (4. studieår) - word
Vurdering av student i praksis 1.-7. trinn (4. studieår) - pdf

Vurdering av student i praksis for trinn 5-10 (1. studieår) - word
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10 (1. studieår) - pdf
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10 (2. studieår) - word
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10 (2. studieår) - pdf
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10 (3. studieår) - word
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10 (3. studieår) - pdf

Vurdering av student i praksis 5.-10. trinn (4. studieår) - word
Vurdering av student i praksis 5.-10. trinn (4. studieår) - pdf 

Informasjon:

Aktivitetsplan partner- og praksisskoler (grunnskoler) 2019-20