Grunnskolelærerutdanning

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet.

Forskrifter og retningslinjer:

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7
Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 1-7
Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Studieplaner:

Grunnskolelærerutdanning MGLU 1-7 start 2017
Grunnskolelærerutdanning MGLU 1-7 start 2018
Grunnskolelærerutdanning MGLU 1-7 start 2019
Grunnskolelærerutdanning MGLU 1-7 start 2020

Grunnskolelærerutdanning MGLU 5-10 start 2017
Grunnskolelærerutdanning MGLU 5-10 start 2018
Grunnskolelærerutdanning MGLU 5-10 start 2019
Grunnskolelærerutdanning MGLU 5-10 start 2020

Grunnskolelærerutdanning MGLUS 1-7 start 2017
Grunnskolelærerutdanning MGLUS 1-7 start 2018 
Grunnskolelærerutdanning MGLUS 1-7 start 2019
Grunnskolelærerutdanning MGLUS 1-7 start 2020

Retningslinjer for praksisstudiet:

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 2020-21
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 2020-21
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 samlingsbasert, 2020-21

Skjemaer:

Forventningsnotat - word
Forventningsnotat - pdf
Planskjema som grunnlag for undervisning og veiledning - word
Planskjema som grunnlag for undervisning og veiledning - pdf
Høstrapport praksis - word
Høstrapport praksis - pdf
Melding om fare for Ikke bestått praksis - word
Melding om fare for Ikke bestått praksis - pdf
Notat til profesjonsseminar (mal) - word
Notat til profesjonsseminar (mal) - pdf 

Vurderinger:

Hjelpenotat til VURDERING AV STUDENT I PRAKSIS for 1., 2. og 3. studieår

Vurdering av student i praksis for trinn 1-7 (1. studieår) - word
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7 (1. studieår) - pdf
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7 (2. studieår) - word
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7 (2. studieår) - pdf
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7 (3. studieår) - word
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7 (3. studieår) - pdf
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7 (4. studieår) - word
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7 (4. studieår) - pdf
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7 (5. studieår) - word
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7 (5. studieår) - pdf

Vurdering av student i praksis for trinn 5-10 (1. studieår) - word
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10 (1. studieår) - pdf
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10 (2. studieår) - word
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10 (2. studieår) - pdf
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10 (3. studieår) - word
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10 (3. studieår) - pdf
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10 (4. studieår) - word
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10 (4. studieår) - pdf
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10 (5. studieår) - word
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10 (5. studieår) - pdf

Møter, profesjonsseminarer og fagdager:

Aktivitetsplan for partner- og praksisskoler (grunnskoler) 2020-21