Frist for refusjon og godtgjøring høsten 2019

             
Barnehage: 15. november

Grunnskole: 15. november

Videregående skole: 15. november