Faglærerutdanning i musikk

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksis.

 

Forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer

Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag
Nasjonale retningslinjer for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetetiske fag (godkjent 26.10.17)

Studieplan

Studieplan faglærerutdanning i musikk

 

Retningslinjer for praksisstudiet

Retningslinjer for praksisstudiet - Faglærerutdanning i musikk 

 

Skjema for studenter

Forventningsnotat - word
Forventningsnotat - pdf
Veiledningsgrunnlag for trepartsamtale - word
Veiledninggrunnlag for trepartsamtale - pdf
Refleksjonsnotat - word
Refleksjonsnotat - pdf
Planskjema - word
Planskjema - pdf

 

Skjema for praksislærere

Melding om fare for ikke bestått praksis - word
Melding om fare for ikke bestått praksis - pdf
Vurdering av student i praksis 1. studieår - word
Vurdering av student i praksis 1. studieår - pdf
Vurdering av student i praksis 2. studieår, høst - word
Vurdering av student i praksis 2. studieår, høst - pdf
Vurdering av student i praksis 2. studieår, vår - word
Vurdering av student i praksis 2. studieår, vår - pdf
Vurdering av student i praksis 3. studieår, høst - word
Vurdering av student i praksis 3. studieår, høst - pdf
Vurdering av student i praksis 3. studieår, vår - word
Vurdering av student i praksis 3. studieår, vår - pdf

 

Informasjon

Aktivitetsplan partner- og praksisskoler (Grunnskolen) 2018-19
Aktivitetsplan partner- og praksisskoler (videregående skole) 2018-19

Aktivitetsplan partner- og praksisskoler (Grunnskolen) 2019-20 (med forbehold om endringer)
Aktivitetsplan partner- og praksisskoler (videregående skole) 2019-20 (med forbehold om endringer)