Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Lover og forskrifter

Lov om universiteter og høgskoler  

Studieplaner

Skikkethet

Økonomi

Tilskudd ved reise til obligatorisk praksis
Øvingslæreravtalen

Rutiner for praksisopplæring

Skjemaer

Forventningsnotat 315,94 kB
Refleksjonsnotat 311,32 kB

Vurderingsskjemaer