Egenmelding ved fravær/Evaluering/Skade/ Reise- og/eller boutgifter

Her vil du finne informasjon og sentrale dokumenter som er felles for gjennomføringen av praksis på alle de ulike lærerutdanningene.

Lover og forskrifter

Lov om universiteter og høgskoler 

For studenter

Behov for tildeling av praksisplass etter særskilt vurdering

Egenmeldingsskjema ved fravær i praksis 

Tilskudd til reise- og/eller boutgifter ved obligatorisk praksis - kriterier og søknadsskjema

For studenter og praksislærere

Studentens evaluering av praksislærer og praksisbarnehage/praksisskole - word

Studentens evaluering av praksislærer og praksisbarnehage/praksisskole - pdf

Praksislærers evaluering av høgskolen - word

Praksislærers evaluering av høgskolen - pdf

Skade i praksis

Alle meldepliktige personskader som skjer på praksisstedet i praksisperioden skal meldes av praksisstedet og studenten.

Praksisstedet skal i samarbeid med studenten fylle ut skjema NAV 13-10.01Melding om yrkesskade/yrkessykdom påført elev/student. Praksisstedet regnes som undervisningssted under punkt 2 i skjemaet. Skjemaet underskrives av praksisstedet.

Studenten må selv melde om skade i praksis på skjema NAV 13-00.21 Skadeforklaring ved arbeidsulykke. Dette skjema sendes sammen med skjema NAV13-10.01.