Barnehagelærerutdanning

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet.

Forskrifter og retningslinjer:

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning 
Merknader til nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning
Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning

Studieplaner:

Barnehagelærerutdanning BLU start 2017
Barnehagelærerutdanning BLUS start 2017
Barnehagelærerutdanning BLU start 2018
Barnehagelærerutdanning BLUS start 2018
Barnehagelærerutdanning BLU start 2019
Barnehagelærerutdanning BLUS start 2019

Retningslinjer for praksisstudiet:

Retningslinjer for praksisstudiet 2019-2020

Skjemaer:

Forventnings- og prosessnotat for praksis i barnehagelærerutdanningen - word
Forventnings- og prosessnotat for praksis i barnehagelærerutdanningen - pdf
Melding om fare for Ikke bestått praksis - word
Melding om fare for Ikke bestått praksis - pdf
Midtveisvurdering av student i barnehagepraksis - word
Midtveisvurdering av student i barnehagepraksis - pdf
Veiledningslogg - word 
Veiledningslogg - pdf
Vurdering av student i barnehagepraksis  - word
Vurdering av student i barnehagepraksis  - pdf
Guidelines for international practice - word
Guidelines for international practice - pdf

Skjema for studenter:

Skjema for valg av kommune - praksisplassering - BLU - Word
Skjema for valg av kommune - praksisplassering - BLU - PDF
Skjema for valg av kommune - praksisplassering - BLUS - Word
Skjema for valg av kommune - praksisplassering - BLUS - PDF

Informasjon:

Møteplan for barnehagelærerutdanningen studieåret 2019-2020 
Praksisruta for studieåret 2019-2020
Samlinger for BLUS 2019-2020