Barnehagelærerutdanning

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet.

Forskrifter og retningslinjer:

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning 
Merknader til nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning
Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning

Studieplaner:

Barnehagelærerutdanning BLU start 2018
Barnehagelærerutdanning BLUS start 2018
Barnehagelærerutdanning BLU start 2019
Barnehagelærerutdanning BLUS start 2019
Barnehagelærerutdanning BLU start 2020
Barnehagelærerutdanning BLUS start 2020

Retningslinjer for praksisstudiet:

Retningslinjer for praksisstudiet 2020-2021

Skjemaer:

Forventnings- og prosessnotat for praksis i barnehagelærerutdanningen - word
Forventnings- og prosessnotat for praksis i barnehagelærerutdanningen - pdf
Melding om fare for Ikke bestått praksis - word
Melding om fare for Ikke bestått praksis - pdf
Veiledningslogg - word 
Veiledningslogg - pdf

Vurderinger:

Vurdering av student i barnehagepraksis, 1.studieår, campus - word
Vurdering av student i barnehagepraksis, 1. studieår, campus - pdf
Vurdering av student i barnehagepraksis, 2.studieår, campus - word
Vurdering av student i barnehagepraksis, 2.studieår, campus - pdf
Vurdering av student i barnehagepraksis, 3. studieår, campus- word
Vurdering av student i barnehagepraksis, 3. studieår, campus - pdf

Guidelines for international practice - word
Guidelines for international practice - pdf

Møteplan og oversikt over samlinger:

Møteplan for barnehagelærerutdanningen studieåret 2020-2021 
Samlinger for barnehagelærerutdanning, samlingsbasert (BLUS) 2020-2021