Avtaler/Godtgjøring/Reiseregning

Her finner du informasjon og sentrale dokumenter som er knyttet til økonomi i forbindelse med godtgjøring og refusjon av praksis på de ulike lærerutdanningene.

Avtaler

Øvingslæreravtalen

Avtale - skoleeier 2014-2022 - videregående skole

Avtale - partnerskole 2018-2022 - videregående skole

Avtale - skoleeier 2014-2022 - grunnskole

Avtale - partnerskole 2018-2022 - grunnskole

Årlig avtale - partnerskole - grunnskole

Avtale - barnehageeier 2017-2025

Avtale - partnerbarnehage 2017-2021

Årlig avtale - barnehager

Rutiner og retningslinjer for avtaler og godtgjøring - barnehagelærerutdanningen

Rutiner og retningslinjer for avtaler og godtgjøring - partnerskoler i grunnskolen

Rutiner og retningslinjer for avtaler og godtgjøring - praksisskoler i grunnskolen og partner- og praksisskoler i videregående skole

Godtgjøring

Lønnsskjema praksislærer/skoleleder - skole - excel

Lønnsskjema praksislærer/skoleleder - skole - pdf

 

 

Elektronisk skattekort

Praksislærere og skoleledere med individuelle kontrakter, vil bli trukket etter skatteprosent på skattekortet.
Skattekortet innhentes elektronisk av høgskolen.

 

Reiseregning

Reiseregning for praksislærere 
(skjemaet er tosidig og begge sider må fylles ut)

Bompengekalkulator

NB! Husk å skrive navn på passasjer i merknadsfelt dersom dette er aktuelt!