Praksis i lærerutdanningene

Kalender

Frist for refusjon høsten 2018

             
Barnehage: 15. november

Grunnskole: 15. november

Videregående skole: 15. november

                            

 

Postadresse til praksisadministrasjonen:

 

Høgskolen i Innlandet
Praksisadministrasjonen campus Hamar
Postboks 400
2418 Elverum