Praksis i lærerutdanningene

Kalender

Frist for refusjon og godtgjøring våren 2019

             
Barnehage: 15. mai

Grunnskole: 15. mai

Videregående skole: 15. mai

                            

 

Postadresse til praksisadministrasjonen

 

Høgskolen i Innlandet
Praksisadministrasjonen studiested Hamar
Postboks 400
2418 Elverum