Vanning: Gruppe 5

Gruppe 5 har ansvaret for vanning av plantene

(Her kan man skrive mer utfyllende, legge inn bilder/video, lenker til rutinebeskrivelser osv)