Oppstartsmøte nettsider

Kort oppstartsmøte om mulighetene for å opprette nettsider for prosjektet.