Utferd i Geologi og jordlære

På utferden skal dere samle inn jordprøver som vi skal bruke i potteforsøket. Minimum 6 liter av hver jordtype. Se her for oversikt over hvilke jordarter som skal samles inn og hvor.