Formidling / Nyheter

Denne siden skal studentene ha tilgang til. Her har dere ansvar for å blogge om ekskursjoner, feltarbeid, laboratorieøvelser etc. Bruk bilder.

Ekskursjon til Jutulhogget

Om du lurer på hvordan det er mulig å oppleve geologisk historie over de siste 750 000 årene i løpet av to dager, så bør du få med...