Såkornmidler

Prosjektet er delvis finansiert av Høgskolen i Innlandet sitt fond for såkornmidler. Høgskolen i Hedmark lyser ut såkornmidler for å sikre god utdanningskvalitet gjennom kontinuerlig utvikling av pedagogisk praksis og innovasjon i høgskolens utdanninger. 

Du kan lese mer om såkornmidler her.