Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til prosjektet, er du velkommen til å kontakte oss!

Førsteamanuensis Mona Bakke Myrvang (Prosjektleder)

Avdeling for Anvendt Økologi og landbruksfag, Campus Blæstad

E-post:  mona.myrvang@inn.no

Telefon: +47 40 88 19 51

 

Førstelektor Marius Kjønsberg (emneansvarlig i kurset Rapport og Analyse)

E-post:  marius.kjonsberg@inn.no

Telefon jobb: +47 62 54 16 19 

 

Høgskolelektor Anne Marte Hørsand (emneansvarlig i Husdyrhold-kursene)

Avdeling for Anvendt Økologi og Landbruksfag

Campus Blæstad

E-post:  anne.horsand@inn.no

Telefon: +47 62 54 16 21

Førstelektor Terje Motrøen (emneansvarlig i Geologi og jordlære)

Avdeling for Anvendt Økologi og Landbruksfag

Campus Blæstad

E-post: terje.motroen@inn.no