Rapport og analyse

Høstkurs blokk 2.

Lærere:

Marius Kjønsberg (kursansvarlig) og Mona Bakke Myrvang.

Kurskode: 6JB295 Rapport og analyse