Geologi og jordlære

Høstkurs blokk 1. 

IMG_1599

Israndsdeltaet ved Grimsmoen

Lærere:

Terje Motrøen (kursansvarlig) og Mona Bakke Myrvang

Kurskode: 6JB115 Geologi og jordlære