Om prosjektet

Her finner du all informasjon som du trenger å vite om det tverrfaglige prosjektet "potteforsøk" ved Blæstad. 

Potteforsøk oppsett

Formålet med prosjektet er å skape nye arenaer for læring, gjennom egenaktivitet, samt relevant og praktisk tilnærming til fagfeltene. 

 

Studiet ved Blæstad starter på høsten med blokk 1 Geologi og jordlære. Her lærer studentene å forstå sammenhengene mellom den geologiske historien, berggrunnen, jorda og naturgrunnlaget. På ekskursjonene rundt i Mjøsregionen, Østerdalen og Gudbrandsdalen samler vi inn prøver av ulike jordarter og jordsmonn. Hvilke egenskaper har de ulike jordartene? Hvordan fungerer disse som dyrkningsmedium? Dette skal vi finne ut!

Vi setter i gang et dyrkningsforsøk i potter, der flere ulike jordarter benyttes. Vi gjør en rekke jordanalyser for å kunne si noe om jordas egenskaper. Deretter sår vi noen kulturvekster i et vekstrom med kontrollert lys og varmekilde. Så observerer vi planteveksten!

IMG_2644