4 Klargjøre jorda for såing, oppfølging og høsting av planter

Her finner dere oppskrift på hvordan dere skal gå fram for å klargjøre jorda for såing. For å kunne klargjøre jorda for såing, så må du kjenne til en rekke egenskaper ved jorda: som feltkapasitet, pH, porevolum og glødetap. Du må vite feltkapasitet og pH for å vite hvor mye vann og kalk jorda trenger. 

IMG_3845

 

 

 

 

 

 

 

Det tas forbehold om endringer i videoen (i forhold til behandlinger vi ønsker å se på)