1 Måle feltkapasitet

Feltkapasitet er jordens evne til å holde på vann (figur 1). Avhengig av jordart vil plantene imidlertid ikke alltid trives så godt i jord som er ved feltkapasitet. Når vi dyrker planter i potter i en vanlig norsk mineraljord, ønsker vi å holde vanninnholdet på ca. 60% av feltkapasiteten. 

feltkapasitet

Figur 1: Forholdet mellom luft og vann avhengig av jordens kornstørrelse. I potteforsøket ønsker vi å holde vanninnholdet på rundt 60% av jordens feltkapasitet (Figur hentet fra Torgeir Tarjet, NLR Viken).

Gjør følgende:

1)      Tørk jordprøven ved 105 grader Celcius i 18-24 timer

2)      Vei et vått filterpapir og notér vekt

3)      Ha en innveid mengde jord, som du kjenner volumet av, i trakt med filterpapir

4)      Enten: «Drukne» jordprøven m/filterpapir og trakt godt i vann i 2 timer. Eller: Tilsett vann som vist i instruksjonsvideoen under.

5)      Ta traktene med jord ut av vannbeholder, og sett traktene over i hver sin erlen-meyerkolbe. La renne fra seg i et døgn.

6)      Vei jord m/filterpapir.

7)      Feltkapasitet beregnes som vol% og vekt% vann. Se instruksjonsvideo.