Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag

 

Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ble åpnet våren 2012. Programmet skal bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og samtidig det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i skole, barnehage og andre læringsarenaer, som kulturskoler.

Forskerutdanningen er innrettet mot lærerutdanningsfagene engelsk, musikk, norsk og pedagogikk (inklusiv flerkulturell pedagogikk/religionspedagogikk).