Oslo barnehage

hihm oslobarnehagen logoer
Kompetanseheving for Oslo-barnehagen.

Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap har et samarbeid med Oslo kommune om etterutdannning av barnehageansatte innenfor temaet språkutvikling og språkarbeid i barnehager.

Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap har et samarbeid med Oslo kommune om etterutdannning av barnehageansatte innenfor temaet språkutvikling og språkarbeid i barnehager.

Det overordnede målet for kompetanseutviklingen er å styrke Oslobarnehagene som språklæringsarenaer. Kurset vil gi barnehageansatte i Oslo kommune forskningsbasert kunnskap om språklæring og språkstimulering, og dermed få økte ferdigheter i å gjennomføre systematisk språkstimuleringsarbeid i hverdagen. De vil også lære hvordan de kan bidra til å drive utviklingsarbeid i barnehagen.

Hele kursperioden vil vare omlag ett år. I løpet av kursperioden vil de som deltar få kunnskap, praktiske tips, og inspirasjon til å jobbet i barnehage. Kurset er rettet mot tre målgrupper. Den ene målgruppen er de pedagogiske lederne i barnehagen, de andre gruppene er barnehagens ledere og bydelenes ressurspersoner.

 

 

Lyst til å bli barnehagelærer?

Har du lyst til å bli barnehagelærer? Kan arbeidsplassbasert barnehagelærer-utdanning være noe for deg?

Har du

  • minst 50% stilling i barnehage
  • ønske om å få mer kunnskap om barnehagearbeid
  • oppfylt krav til opptak på en høgskolen

Les mer her.

 

Logg inn Fronter