Foredragsholdere

  • Anna-Lena Westbye Pedersen, Høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet; Institutt for sykepleie og psykisk helse.
  • Sveinung Skjørsæter, Tolloverinspektør ved Gods- og etterretningsseksjonen i Tollregion Oslo og Akershus.
  • Elisabeth Leere Øiestad, Seniorforsker Oslo Universitetssykehus, Klinikk for laboratoriemedisin, avdeling for rettsmedisinske fag).
  • Anette Kjellgren, professor i psykologi, Karlstads universitet
  • Christophe Soussan, doktorand i psykologi, Karlstads universitet
  • Odd Martin Vallersnes, er spesialist i allmennmedisin og har arbeidet ved Legevakten i Oslo siden 1998
  • Ole Vidar Øiseth begynte i politiet i oktober 1979 og er i dag fagansvarlig for det totalt nettbaserte studiet i arbeidsteknikken "Tegn og symptom" på misbruk av narkotika eller andre rusmidler ved Politihøgskolen i Oslo.