Formidling i et ikke-vitenskapelig språk vil bli vektlagt for å gjøre resultatene tilgjengelige og nyttige for brukerne.

Formidling til brukere og ansatte i praksisfeltet vil bli vektlagt.

I nært samarbeid med representantene fra brukerpanelet vil slik formidling inkludere artikler i fagtidsskrifter, avisartikler og deltakelse på møter og konferanser for ansatte og brukerorganisasjoner.

Gruppa planlegger også en doktoravhandling, og fire til seks vitenskaplige artikler i internasjonale tidsskrifter.

Prosjektet vil avslutte med en antologi på engelsk i samarbeid med ekspertpanelet. De vil delta med presentasjoner av papers på relevante internasjonale konferanser.