Ole Petter Askheim (foto: HINN)

Professor Ole Petter Askheim er prosjektleder (foto: HINN)

Forskere i prosjektet på HINN er:

Andersen skal ha hovedansvar for å studere hvordan kommunene søker å implementere brukermedvirkning gjennom måten velferdstjenestene organiseres og drives på.

Prosjektet blir en viktig del av forskningen innen  Velferdsinnovasjon ved Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI).

Prosjektet er utviklet i nært samarbeid med  professor Karen Christensen ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen.  Synnøve Fluge er tilsatt som stipendiat på prosjektet ved instituttet. Hun skal spesielt arbeide med hvordan ansatte på bakkenivå i velferdstjenestene vurderer utfordringene brukermedvirkning innebærer og hvordan representanter for de tre brukergruppene oppfatter sine muligheter og hindringer for brukermedvirkning.