En viktig del av prosjektet er å involvere personer med brukererfaring i prosjektet.

Det er etablert et brukerpanel med representanter for  FFOSAFOMental Helse og  Pensjonistforbundet som vil være en viktig samarbeidspartner i den videre utviklingen av prosjektet.

Fra disse organisasjonene skal det også rekrutteres personer med brukererfaring som medforskere. Disse vil delta i så vel utforming av intervjuguider, som intervjuere og i analyse og formidling av funn fra prosjektet.

I tillegg er det etablert en internasjonal ekspertgruppe med forskere fra Storbritannia, Sverige og Danmark knyttet til prosjektet slik at de norske erfaringene med brukermedvirkning for de omtalte brukergruppene kan settes inn i et bredere internasjonalt perspektiv.

Gruppa møttes første gang i oktober 2014.